Rekonstrukce VB v žst. Teplice v Čechách (I. etapa)

01
Realizace 6/2021
Součástí plnění této etapy je kompletní rekonstrukce obvodového pláště objektu výpravní budovy ŽST Teplice v Čechách.
 • Lokalita:Teplice v Čechách
 • Investor: Správa železnic
 • Investiční náklady: 317 000 000 Kč bez DPH
 • Rozsah služeb:
  • inventarizace novodobých a historických prvků
  • geodetické zaměření
  • dokumentace pro vydání stavebního povolení
  • dokumentace pro provedení stavby
  • návrh stavby
  • POV, BOZP
  • VV, položkový rozpočet

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n. – Fantova budova (I. etapa)

02
Realizace 2/2021
Součástí plnění této etapy rekonstrukce interiérů Fantovy budovy byly společenské sály v 1.NP a suterénní prostory pod sály.
 • Lokalita: Praha
 • Investor: Správa železnic
 • Investiční náklady: 311 000 000 Kč bez DPH
 • Rozsah služeb:
  • Stavebně historický průzkum včetně inventarizace prvků
  • geodetické zaměření
  • dokumentace pro vydání stavebního povolení
  • dokumentace pro provedení stavby
  • návrh interiéru (hrubopis)
  • POV
  • VV, položkový rozpočet

Rekonstrukce areálu Vinařství v Liběchově

03
Realizace 11/2018
Součástí rekonstrukce byla zámecká vinárna, zámecké vinné sklepy, viniční dům, liběchovské vinice, sýpka, pivovarnický sklep, roubenka a řešení proluky na náměstí. Celý koncept kladl důraz na seznámení se návštěvníků s historií vinařství v Liběchově. Proto projektová dokumentace řeší vinárnu s restaurací, muzea a konferenční sály.
 • Lokalita: Liběchov
 • Investor: Soukromý investor
 • Investiční náklady: 231 000 000 Kč bez DPH
 • Rozsah služeb:
  • studie
  • restaurátorské průzkumy a záměry
  • stavebně technický průzkum
  • stavebně historický průzkum
  • dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • dokumentace pro provedení stavby
  • VV, položkový rozpočet

Stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140 „SANDRY“

04
Realizace 4/2021
V rámci projektu se řešily stavební úpravy vysokopodlažního objektu (21 pater).
 • Lokalita: Praha 11
 • Investor: Městská část Praha 11
 • Investiční náklady: 150 000 000 Kč
 • Rozsah služeb:
  • geodetické zaměření
  • stavebně technický průzkum
  • dokumentace pro územní řízení
  • dokumentace pro vydání stavebního povolení
  • dokumentace pro provedení stavby
  • VV, položkový rozpočet

Rekonstrukce pavilonu č.5 chirurgie Nemocnice Na Bulovce

05
Realizace 1/2020
Předmětem rekonstrukce byla oprava stávající budovy chirurgie (pavilon č.5), přístavba dvoupodlažního pavilonu a výstavba energocentra pro záložní napájení celého areálu Nemocnice Na Bulovce.
 • Lokalita: Praha 8
 • Investor: Hlavní Město Praha
 • Investiční náklady: 504 000 000 Kč bez DPH
 • Rozsah služeb:
  • stavebně technický průzkum
  • dokumentace pro územní rozhodnutí
  • dokumentace pro vydání stavebního povolení
  • dokumentace pro provedení stavby
  • VV, položkový rozpočet

Rekonstrukce a dostavba Maroldova panorama

06
Realizace
Projekt rekonstrukce a dostavby Maroldova Panorama.
 • Lokalita: Praha 7 - Výstaviště
 • Investor: Hlavní město Praha
 • Investiční náklady: 185 000 000 Kč bez DPH
 • Rozsah služeb:
  • restaurátorský průzkum a záměr
  • STP - destruktivní a nedestruktivní
  • dokumentace pro provedení stavby
  • výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby
  • návrh interiéru

Rekonstrukce Buquoyského paláce

07
Realizace
Rekonstrukce Buquoyského paláce.
 • Lokalita: Praha 1
 • Investor: Diplomatický servis
 • Investiční náklady: 65 000 000 Kč bez DPH
 • Rozsah služeb:
  • studie
  • restaurátorské průzkumy a záměry
  • stavebně technický průzkum
  • dokumentace pro vydání stavebního povolení
  • dokumentace pro provedení stavby
  • VV, položkový rozpočet
  • inženýrská činnost

Obnova zahrad pod Pražským hradem

08
Realizace 11/2017 (AD 2/2021)
Obnova  zahrad pod Pražským hradem.
 • Lokalita: Zahrady pod Pražským hradem
 • Investor: Národní památkový ústav
 • Investiční náklady: 51 000 000 Kč bez DPH
 • Rozsah služeb:
  • restaurátorské průzkumy a záměry
  • dokumentace pro získání stavebního povolení
  • dokumentace pro provedení stavby
  • POV
  • VV, položkový rozpočet
  • Autorský dozor

Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce v areálu Výstaviště, Praha 7

09
Realizace 6/2019
Projekt rekonstrukce a dostavby Průmyslového paláce plánuje komplexní rekonstrukci stávajícího objektu a dostavbu vyhořelého levého křídla s podsklepením a podchozí pasáží. Průmyslový palác má od svého vzniku v roce 1981 multifunkční využití pro společenské akce, výstavnictví, veletrhy, prodejní akce, prezentace firem, kongresy, školení, koncerty, módní přehlídky, představení, projekce.
 • Lokalita: Praha 7 - Výstaviště
 • Investor: Hlavní město Praha
 • Investiční náklady: 2 200 000 000 Kč
 • Rozsah služeb:
  • archeologický průzkum
  • podrobný restaurátorský průzkum a záměr
  • geologický a hydrogeologický průzkum
  • pasportizace hodnotných prvků
  • dokumentace pro územní řízení
  • dokumentace pro vydání stavebního povolení
  • dokumentace pro provádění stavby
  • VV, položkový rozpočet

Rekonstrukce objektu Burzy

10
Realizace 11/2018-5/2020
Rekonstrukcí objektu, který sloužil jako burza s hostincem, ve své historii prošel řadou stavebních úprav (úprava jižního štítu, přístavby, změna umístění schodiště). Snahou projektu je uvést vnější vzhled budovy do podoby kolem roku 1895, kdy byl postaven. 
 • Lokalita: Praha 7 - Pražská tržnice
 • Investor: Hlavní město Praha
 • Investiční náklady: 185 000 000 Kč
 • Rozsah služeb:
  • geodetické doměření
  • statický průzkum
  • stavebně historický průzkum
  • hydrogeologický a radonový průzkum
  • archeologický průzkum
  • restaurátorský průzkum, záměr včetně pasportu prvků
  • studie stavby
  • dokumentace k vydání územního rozhodnutí (DUR)
  • dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
  • dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele (DPS)
  • Položkový rozpočet + výkaz výměr

Rekonstrukce a dostavba Lapidária v areálu Výstaviště, Praha 7

11
Realizace 1/2019
Projekt rekonstrukce a dostavby Lapidária měl za cíl zrekonstruovat stávající budovu lapidária kde je největší státní veřejně přístupná historická sbírka kamenosochařství a architektonické plastiky v České republice. Do nové budovy se má umístit Slovanská epopej.
 • Lokalita: Praha 7 - Výstaviště
 • Investor: Hlavní město Praha
 • Investiční náklady: 560 000 000 Kč
 • Rozsah služeb:
  • hydrogeologický a radonový průzkum
  • restaurátorský průzkum a záměr
  • STP - destruktivní a nedestruktivní
  • změna stavby před dokončením (DUR a DSP)
  • dokumentace pro provedení stavby
  • výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby
  • CEFD analýza
  • POV

Košumberk – zpřístupnění hradu a bezbariérové zázemí

12
Realizace 8/2018-12/2018
Na základě objednávky jsme zpracovali projektovou dokumentaci objektu, který by vytvořil zázemí pro Hrad Košumberk a propojovací lávku s altánem.
 • Lokalita: Hrad Košumberk
 • Investor: Město Muže
 • Investiční náklady: -
 • Rozsah služeb:
  • hydrogeologický průzkum
  • geodetické zaměření
  • projektová dokumentace pro provedení stavby
  • pol. rozpočet

Zhotovení projektové dokumentace na opravu jižní fasády Lobkovického paláce, Vlašská 19, Praha 1

13
Realizace 10/2019
V rámci veřejné zakázky jsme provedli zaměření historického fasády Německé ambasády včetně vypracování projektové dokumentace.
 • Lokalita: Praha
 • Investor: Diplomatický servis
 • Investiční náklady: 13,5 mil. Kč
 • Rozsah služeb:
  • laserové skenování fasády
  • restaurátorský průzkum a záměr
  • projektová dokumentace (DSP a DPS)

Laserové zaměření Divadla na Vinohradech

14
Realizace 9/2018-12/2018
Na základě objednávky jsme celý objekt Divadla na Vinohradech jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.
 • Lokalita: Praha
 • Investor: Divadlo na Vinohradech
 • Investiční náklady: -
 • Rozsah služeb:
  • laserové a fotogrammetrické zaměření objektu
  • vypracování dokumentace skutečného stavu

Rekonstrukce Exhortní kaple, Nemocnice na Bulovce

15
Realizace 9/2018-4/2019
Na základě objednávky jsme zaměřili kapli a vytvořili model BIM. S tímto modelem jsme následně pracovali ve všech stupních projektové dokumentace.
 • Lokalita: Praha - kaple Máří Magdalény
 • Investor: Hlavní Město Praha
 • Investiční náklady: -
 • Rozsah služeb:
  • laserové a fotogrammetrické zaměření objektu
  • restaurátorský průzkum a záměr
  • vypracování projektové dokumentace v BIM (DSP a DPS)

Zaměření polikliniky v Modřanech, BIM

16
Realizace 7/2018-4/2019
Naše kancelář naskakovala a vymodelovala celý objekt Polikliniky v Modřanech.
 • Lokalita: Praha
 • Investor: Hlavní Město Praha
 • Investiční náklady: -
 • Rozsah služeb:
  • laserové a fotogrammetrické zaměření
  • vymodelování objektu
  • BIM
  • dokumentace skutečného stavu

MFČR – zaměření objektů

17
Realizace 11/2018-4/2019
Na základě smlouvy jsme naskakovali objekty a vytvořili dokumentaci skutečného stavu objektů MFČR na adrese Letenská 525/15.
 • Lokalita: Praha
 • Investor: Česká republika - Ministerstvo financí
 • Investiční náklady: -
 • Rozsah služeb:
  • laserové skenování a fotogrametrie
  • vytvoření 3D modelu objektu
  • BIM
  • pasport oken

Geodetické zaměření skutečného stavu budov areálu MŠMT

18
Realizace 4/2019-8/2019
Naše společnost za zaměřila a vymodelovala skutečný stav areálu MŠMT, který se skládá z pěti objektů. Laserové skenování probíhalo za provozu a bylo úspěšně provedeno bez komplikací během 2,5 měsíců. V průběhu laserového skenování byly kontinuálně modelovány již zaměřené objekty.
 • Lokalita: Praha
 • Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Investiční náklady: -
 • Rozsah služeb:
  • laserové skenování
  • fotogrammetrie
  • vymodelování objektů v BIM

Rekonstrukce Kaple Máří Magdaleny

19
Realizace 10/2018-8/2019
Na základě objednávky jsme zaměřili kapli a vytvořili model BIM. S tímto modelem jsme následně pracovali ve všech stupních projektové dokumentace.
 • Lokalita: Praha - kaple Máří Magdalény
 • Investor: Hlavní Město Praha
 • Investiční náklady: -
 • Rozsah služeb:
  • laserové a fotogrammetrické zaměření objektu
  • restaurátorský průzkum a záměr
  • vypracování projektové dokumentace v BIM (DSP a DPS)

Kostel sv. Martina ve zdi – geodetické zaměření, BIM

BIM model kostel sv. Martina ve zdi
20
Realizace
Na základě objednávky od zadavatele měla naše společnost za úkol naskenovat objekt kostela a mračno bodů vymodelovat.
 • Lokalita: Praha
 • Investor: Hlavní Město Praha
 • Investiční náklady: -
 • Rozsah služeb:
  • laserové a fotogrammetrické zaměření objektu
  • vymodelování v BIM

Průzkum a energetická studie na zásobování objektů Pražské tržnice v Holešovicích

21
Realizace
Požadavek zadavatele bylo zpracovat studii, která má posoudit výhodnost investice instalace tepelných čerpadel voda-voda nebo vzduch - voda.
 • Lokalita: Praha 7
 • Investor: Hlavní město Praha
 • Investiční náklady: -
 • Rozsah služeb:
  • průzkum bludných proudů,...
  • studie možnosti instalace tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení celého areálu pražské tržnice

Laserové zaměření technologií Polabských mlékáren

22
Realizace 7/2018-3/2019
Z důvodu zhotovení přesných podkladů pro projekční práce, přístavby objektu a výměny technologie, bylo nutné zaměřit fasádu objektu včetně technologií na ní umístěné a technologií uvnitř objektu z důvodu její výměny a zvolení jejího nejoptimálnější výměny z důvodu prostorových možností.
 • Lokalita: Poděbrady
 • Investor: Polabské mlékárny a.s.
 • Investiční náklady: -
 • Rozsah služeb:
  • skenování technologie
  • letecké práce dronem
  • fotogrammetrie

Parkovací dům Gregorová – objemová studie

23
Realizace
Zpracovaná studie měla posoudit možnost výstavby parkovacího domu pro 300 aut.
 • Lokalita: Praha 11
 • Investor: Jihoměstská majetková a.s.
 • Investiční náklady: -
 • Rozsah služeb:
  • objemová studie

Fotogrammetrické zaměření fasád a střechy objektu budovy ČBÚ dronem

24
Realizace 05/2018
V rámci zakázky pro Český Báňský úřad jsme provedli zaměření fasád na adrese Kozí 748/4, Praha 1. Měření bylo z důvodu vysoké přesnosti provedeno kombinací, 3D skenování, fotogrammetrie za pomocí dronu. Výsledkem bylo digitální zpracování 2D výkresové dokumentace pohledů a pasportu oken.
 • Lokalita: Praha 1
 • Investor: Český Báňský úřad
 • Investiční náklady: 13 mil. Kč
 • Rozsah služeb:
  • laserové skenování
  • letecké práce dronem
  • fotogrammetrie
  • 2D výkresová dokumentace fasád objektu
  • pasport oken

Kostel sv. Ignáce z Loyoly, Karlovo náměstí, Praha 2 – zaměření

25
Realizace 5/2018
V rámci veřejné zakázky jsme provedli zaměření historického krovu a průzkumy kostela sv. Ignáce z Loyoly, Praha 2. Měření bylo provedeno 3D skenováním a výstupem bylo digitální zpracování 2D a 3D výkresové dokumentace půdorysů a řezů.
 • Lokalita:kostel sv. Ignáce z Loyoly, Praha 2
 • Investor: Hlavní město Praha
 • Investiční náklady: 13,5 mil. Kč
 • Rozsah služeb:
  • laserové skenování
  • 2D a 3D výkresová dokumentace krovu
  • mykologický, dendrochronologický a STP průzkum

Chrám sv. Cyrila a Metoděje – 3D sken a průzkumy

26
Realizace 2/2019
Naše kancelář měla za úkol provést UV luminiscenční, geofyzikální průzkum a 3D skenování objektu. Jejímž výstupem bylo několik zajímavých poznatků a některé se dokonce objevily i v článku magazínu Koktejl. Národní památník hrdinů heydrichiády při pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze je navržen a instalován Vojenským historickým ústavem Praha. Více informací se můžete dozvědět na našem firemním facebooku, youtube nebo v červnovém vydání magazínu koktejl.
 • Lokalita: Praha 2
 • Investor: Hlavní Město Praha
 • Investiční náklady: -
 • Rozsah služeb:
  • laserové a fotogrammetrické zaměření podzemní krypty
  • UV Luminiscenční průzkum
  • Průzkum DNA
  • Geofyzikální průzkum

Náměstí Republiky 7, Praha 1, zaměření, 3D sken

27
Realizace 10/2018 - 1/2019
V rámci zakázky pro developerskou společnost jsme provedli zaměření celého objektu na adrese Náměstí Republiky 7, Praha 1 (Konektor Place). Měření bylo provedeno kombinací geodetických metod, 3D skenování a fotogrammetrie. Měření probíhalo za plného provozu, ale z důvodu použití laserového skenování jsme si i s touto problematikou poradili. Výsledkem bylo digitální zpracování 2D výkresové dokumentace půdorysů, řezů, pohledů a mračna bodů.
 • Lokalita: Praha
 • Investor: soukromý investor
 • Investiční náklady: -
 • Rozsah služeb:
  • laserové skenování objektu
  • 2D výkresová dokumentace
Close

Napište nám