Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce

Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce

Jedná se o rekonstrukci Průmyslového paláce a dostavbu vyhořelého křídla.
Rozsah služeb: restaurátorské průzkumy a záměry, DUR, DSP a DPS
Objekt je kulturní památka: 40601/1-1567

LOKALITA: Praha
OBJEDNAVATEL: VPÚ DECO Praha a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 2 500 000 000 Kč bez DPH