Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách – I. Etapa

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách – I. Etapa

Etapa zahrnovala kompletní rekonstrukci pláště objektu včetně celkové obnovy krovu.
Rozsah služby: geodetické zaměření, STP, inventarizace prvků, restaurátorské průzkumy a záměry, studie, DUSP, PDPS
Objekt je kulturní památka: 43972/5-5256

LOKALITA: Teplice v Čechách
OBJEDNAVATEL: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 317 000 000 Kč bez DPH