Rekonstrukce objektu Burzy v Holešovické tržnici

Rekonstrukce objektu Burzy v Holešovické tržnici

Jedná se o rekonstrukci občanské stavby objektu č. 4, který je součástí areálu Holešovické tržnice. Objekt bude sloužit jako multifunkční restaurační zařízení.
Rozsah služby: geodetické zaměření, STP, inventarizace prvků, restaurátorské průzkumy a záměry, studie, DSP, PDPS, studie interiéru
Objekt je kulturní památka: 12268/1-2185

LOKALITA: Praha
OBJEDNAVATEL: Hlavní město Praha, Mariánské nám.2, 110 01 Praha 1
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 283 000 000 Kč bez DPH