Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST. Praha hlavní nádraží – I. etapa

Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST. Praha hlavní nádraží – I. etapa

Etapa zahrnovala kompletní rekonstrukci sálů, suterénů a technologického zázemí Fantovy budovy. Výstupem je nové propojení suterénu s přízemím a vytvoření kavárny, konferenčního sálu, VIP čekárny ve sloupovém sálu a VIP salonku.
Rozsah služby: geodetické zaměření, STP, inventarizace prvků, restaurátorské průzkumy a záměry, studie, DUSP, PDPS, studie interiéru
Objekt je kulturní památka: 41070/1-1864 (Fantova budova)

LOKALITA: Praha hlavní nádraží
OBJEDNAVATEL: Správa železnic, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 311 000 000 Kč bez DPH